Opgelegde sancties

Straffen en maatregelen worden opgelegd als de verdachte is schuldig verklaard met strafoplegging.