Bijkomende straffen

Bijkomende straffen worden onderscheiden in:

- ontzegging van de rijbevoegdheid
- ontzetting van bepaalde rechten
- verbeurdverklaring
- stillegging van de onderneming
- openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak
- storting in het waarborgfonds