Beroepsklasse

Beroepen worden ingedeeld naar de volgende criteria:
- het ‘niveau’ van de benodigde bekwaamheden (elementair, lager, middelbaar, hoger, wetenschappelijk);
- de ‘hoofdrichting’ van de benodigde bekwaamheden (bijv. technisch, medisch en paramedisch);
- de ‘richting’ van de benodigde bekwaamheden (bijv. bouwkundig, weg- en waterbouwkundig, landmeetkundig);
- de drie belangrijkste ‘werksoorten’ (bijv. calculeren, inspecteren, bezorgen, bankwerken) uit het takenpakket.

In totaal zijn 5 niveaus onderscheiden, 13 hoofdrichtingen, 87 richtingen en 128 werksoorten. Door combinatie van de criteria en weglating van de combinaties die in de praktijk niet voorkomen
zijn 1 211 beroepen ontstaan die tezamen het meest gedetailleerde aggregatieniveau van de SBC 1992 vormen. Deze kunnen verder worden geaggregeerd tot 5 beroepsniveaus.
Deze kunnen verder worden geaggregeerd tot 43 beroepsklassen.