Inkomensafhankelijk huurbeleid

Voor zelfstandige woningen is de maximale huurverhoging sinds 1 juli 2013 afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder. Voor alle zelfstandige woningen geldt een maximaal percentage basishuurverhoging van de jaarmutatie van de consumentenprijsindex (van het voorgaande jaar) plus een inkomensafhankelijke opslag.

In 2017 is het huurbeleid gewijzigd. Er is nog één inkomensgrens en voor de woningcorporaties geldt voor het kalenderjaar 2017 een maximale huursommutatie van 1,3 procent. Dit betekent dat ruwweg de totale huurinkomsten van een woningcorporatie (exclusief enkele uitsluitingen) met niet meer dan 1,3 procent mag toenemen. Daarnaast geldt de inkomensafhankelijk opslag niet voor huishoudens met een AOW-er en huishoudens die uit vier of meer personen bestaan. Voor hen geldt in 2017 een maximale huurstijging van 2,8 procent.

De maximale huurstijging in 2017:
inkomens tot en met € 40 349 euro 0,3% + 2,5% = 2,8%
inkomens boven € 40 349 euro 0,3% + 4,0% = 4,3%

De maximale huurstijging voor 2016 is:
inkomens tot en met € 34 678 0,6% + 1,5% = 2,1%
inkomens van € 34 678 tot en met € 44 360 0,6% + 1,5% + 0,5% = 2,6%
inkomens boven € 44 360 0,6% + 1,5% + 2,5% = 4,6%

De maximale huurstijging voor 2015 was:
inkomens tot en met € 34 229 1,0% + 1,5% = 2,5%
inkomens van € 34 299 tot en met € 43 786 1,0% + 1,5% + 0,5% = 3,0%
inkomens boven € 43 786 1,0% + 1,5% + 2,5% = 5,0%

De maximale huurstijging voor 2014 was:
inkomens tot en met € 34 085 2,5% + 1,5% = 4,0%
inkomens van € 34 085 tot en met € 43 602 2,5% + 1,5% + 0,5% = 4,5%
inkomens boven € 43 602 2,5% + 1,5% + 2,5% = 6,5%

De maximale huurstijging voor 2013 was:
inkomens tot en met € 33 614 2,5% + 1,5% = 4,0%
inkomens van € 33 614 tot en met € 43 000 2,5% + 1,5% + 0,5% = 4,5%
inkomens boven € 43 000 2,5% + 1,5% + 2,5% = 6,5%