Europese vergelijking

Bij de Europese vergelijking gaat het om milieubelastingen en -heffingen exclusief afvalstoffenheffing (reinigingsrechten). Deze laatste heffing is in de cijfers van Eurostat niet inbegrepen.