Consumentenprijzen in juli 1,3 procent hoger

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
Consumenten betaalden in juli 1,3 procent meer voor goederen en diensten dan in juli 2016, meldt het CBS. In juni was de prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder 1,1 procent.

De consumentenprijsindex (CPI) is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere inflatie-indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie.

Hogere stijging consumentenprijzen

De stijging van de consumentenprijzen was in juli hoger dan in juni. Dat komt vooral door de prijsontwikkeling van vakanties. Voor zowel vliegtickets als pakketreizen naar het buitenland betaalde de consument in juli meer dan in juli 2016. De prijs voor een verblijf in een bungalowpark in eigen land was ook hoger dan een jaar eerder.

Ook de prijsontwikkeling van aardgas had een opwaarts effect op de ontwikkeling van de consumentenprijzen. De leveringstarieven voor aardgas waren in juli hoger dan vorig jaar. In juni daalden deze tarieven op jaarbasis nog.

CPI; belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie
 Juni 2017Juli 2017
Totaal1,11,3
Huisvesting, water
en energie
0,420,42
Voedingsmiddelen en
alcoholvrije dranken
0,320,38
Horeca0,240,31
Vervoer0,050,18
Recreatie en cultuur0,120,18
Diverse goederen en
diensten
0,10,09
Consumptie in het
buitenland
0,130,07
Kleding en schoeisel-0,11-0,1
Communicatie-0,23-0,24

Stijging consumentenprijzen in Nederland hoger dan in de eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP).

De prijsstijging van goederen en diensten in Nederland volgens de HICP nam toe van 1,0 procent in juni naar 1,5 procent in juli. In de eurozone bleef de prijsstijging 1,3 procent. De prijsstijging van goederen en diensten in Nederland is voor het eerst in ruim een jaar tijd hoger dan in de eurozone.

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de prijsontwikkeling van huurwoningen.