Fosfaatplafond

Het "positieve nieuws" over het geringe verlies van fosfor naar de bodem lijkt in tegenspraak met berichten over het overschrijden van het fosfaatplafond (omrekening fosfaat naar fosfor: 2,29 kg P2O5 is 1 kg P). Het fosfaatplafond heeft uitsluitend te maken met de hogere productie van dierlijke mest, waardoor ook de productie van fosfaat is toegenomen. Met fosfaatplafonds wordt beoogd om de mestproductie te beperken, omdat anders de druk op de mestmarkt in Nederland te groot wordt. Via gebruiksnormen wordt het mestgebruik op landbouwgrond beperkt.