Benutting

De benutting is gedefinieerd als de mate waarin aangevoerde mineralen (stikstof en fosfor) in de landbouw nuttig gebruikt worden, door omzetting in dierlijke of plantaardige producten, en dus niet naar de omgeving verloren gaan (via bodem of lucht).