Lijst veilige landen van herkomst

Op de lijst van veilige landen van herkomst staan landen waar volgens de rijksoverheid over het algemeen geen sprake is van vervolging vanwege bijvoorbeeld ras of geloof, foltering of onmenselijke behandeling.