Meer nareizigers uit Eritrea

© Ton Toemen
Het aantal nareizigers uit Eritrea is de afgelopen 5 kwartalen gegroeid en is in 2017 groter dan het aantal asielzoekers. In het tweede kwartaal van 2017 arriveerden 685 nareizende gezinsleden en 365 asielzoekers. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In totaal bereikten in het tweede kwartaal van 2017 bijna 8 duizend asielzoekers en nareizigers Nederland. De grootste groep was afkomstig uit Syrië, de een na grootste groep uit Eritrea. Meer dan de helft van de Eritrese asielzoekers en nareizigers is minderjarig. In 2016 arriveerde een groot deel van deze minderjarige asielzoekers in Nederland zonder begeleiding van een volwassene.

 

Sinds het vierde kwartaal van 2016 is niet alleen het aantal Eritrese nareizigers groter dan het aantal asielzoekers, dat gaat ook op voor het totaal aantal nareizigers. Meer dan de helft van hen komt uit Syrië.

Weer minder asielzoekers uit ‘veilige landen’

Het aantal asielzoekers uit landen die staan op de lijst van veilige landen van herkomst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie nam in het tweede kwartaal verder af. Er arriveerden 350 asielzoekers uit Algerije en Marokko en 175 uit Albanië en het voormalige Joegoslavië. In het derde kwartaal van 2016 kwamen er uit die landen nog 1 850 asielzoekers. Omdat het ministerie oordeelt dat in deze landen geen sprake is van structurele mensenrechtenschendingen, worden asielverzoeken uit die landen doorgaans afgewezen. Op de lijst staan naast de genoemde landen bijvoorbeeld ook Georgië, Oekraïne, de Verenigde Staten en Brazilië.

 

Weinig verandering in samenstelling asielzoekers en nareizigers

De percentages volwassen mannen en vrouwen onder de asielzoekers en nareizigers zijn sinds het midden van 2015 steeds dichter bij elkaar komen te liggen. In het tweede kwartaal van 2017 maakten volwassen mannen 33 en vrouwen 28 procent van de asielzoekers en nareizigers uit. Het percentage minderjarigen was 39. De stijging van het aandeel vrouwen en minderjarigen weerspiegelt de verschuiving van asielzoekers naar nareizigers, omdat zich onder de laatste groep doorgaans meer vrouwen en kinderen bevinden dan onder de asielzoekers.