Uitgaven vakantie

De uitgaven aan een vakantie betreffen alle kosten die gepaard gaan met de vakantie, dus met het vervoer van en naar de bestemming, de accommodatie en de uitgaven ter plekke aan bijvoorbeeld eten en drinken, uitstapjes of vervoer.