Sterfte door val

De val zoals in de figuur van dit nieuwsbericht getoond, wordt vertegenwoordigd door de ICD-10 codes W00-W19. Deze bevatten de verschillende soorten van een val als oorzaak van letsel waaraan de persoon overleed. De val vertoont als doodsoorzaak een sterke stijging in de tijd. Uit onderzoek blijkt dat bij 75+ers in 70-80% van de gevallen hier een ziekte als dementie aan ten grondslag ligt. Door achteruitgang van de houdingsreflexen en het looppatroon is het vallen onderdeel van het ziektebeeld. Het letsel met onbekende oorzaak (X59) wordt in de verkorte lijst bij de val opgeteld. De figuur toont de ontwikkeling van de ruwe cijfers 1996-2016 zoals deze op Statline te vinden zijn. Bij standaardisatie naar leeftijd en geslacht verandert de omvang van de stijging, maar blijft het globale beeld intact. De ruwe cijfers informeren over de sterftelast van een doodsoorzaak. Een waargenomen verandering is daarbij mogelijk toe te schrijven aan een veranderende samenstelling van de bevolking. Door standaardisatie naar leeftijd en geslacht ontstaat informatie over de aard van de stijging en kan een uitspraak worden gedaan in hoeverre deze aan epidemiologische invloeden moet worden toegeschreven.