Natuurlijke dood/Niet natuurlijke dood

Natuurlijke dood
Het overlijden van een persoon door een ziekte of aandoening. Daarbij worden directe, intermediërende en onderliggende (primaire) doodsoorzaken onderscheiden. Wanneer een persoon bijvoorbeeld een kwaadaardig gezwel van de long ontwikkelt (longkanker), daarvoor aanvankelijk succesvol wordt behandeld, maar wanneer de kanker na enige jaren toch weer de kop opsteekt, uitzaait naar de hersenen en deze persoon aan een inklemming van de hersenen overlijdt, zal de longkanker als onderliggende doodsoorzaak in de statistiek verschijnen. De inklemming van de hersenen is in dit voorbeeld de directe doodsoorzaak. Deze wordt wel gecodeerd, maar het CBS publiceert geen tabellen met directe doodsoorzaken. De metastasering is de intermediërende oorzaak. Deze worden voor onderzoeksdoeleinden wel gecodeerd, maar niet getabelleerd. Het overlijden aan de gevolgen van een operatie of medische ingreep wordt ook als een natuurlijke dood beschouwd. De indicatie van de operatie of medische ingreep zal als onderliggende doodsoorzaak in de statistiek verschijnen. Bijvoorbeeld. Wanneer een patiënt met een morbide adipositas een maagverkleining ondergaat en door een complicatie van de operatie (naadlekkage en sepsis) overlijdt, zal de adipositas als onderliggende doodsoorzaak in de statistiek worden opgenomen. Ook bij euthanasie of levensbeëindigend handelen is er sprake van een natuurlijke dood. Als er euthanasie bijvoorbeeld plaatsvindt bij een patiënt wegens pijn en invalidering door een uitgezaaide, niet meer te genezen prostaatkanker zal de prostaatkanker als onderliggende doodsoorzaak in de statistiek worden opgenomen.

Niet-natuurlijke dood
Het overlijden van een persoon aan de gevolgen van een ongeluk, geweld of (zelf)moord. Wanneer een persoon bijvoorbeeld ten val komt, de heup breekt, geopereerd wordt en daarna een longontsteking oploopt waaraan hij/zij overlijdt, wordt de val als onderliggende doodsoorzaak in de statistiek weergegeven. Het letsel (de heupfractuur) wordt eveneens gecodeerd, maar niet in de CBS tabellen opgenomen. Het is op aanvraag verkrijgbaar. De directe doodsoorzaak is in dit voorbeeld de longontsteking. Voor onderzoeksdoeleinden wordt deze wel gecodeerd, maar het CBS publiceert geen tabellen met directe doodsoorzaken.