Chronisch obstructieve longaandoeningen COPD

Een groep van geleidelijk ontstane, langdurig aanwezige longaandoeningen, gekenmerkt door benauwdheid, hoesten en een (onomkeerbare) vermindering van de longfunctie. Roken in combinatie met aanleg en herhaaldelijke luchtweginfecties is de belangrijkste oorzaak van COPD (ICD-10 J44). Emfyseem en bronchiectasieën zijn strikt genomen een gevolg van COPD, maar hangen er zo sterk mee samen dat de volgende ICD-10 codes tot COPD worden gerekend:

• Chronische bronchitis (ICD-10 codes: J40-J42)
• Emfyseem (ICD-10 code: J43)
• Chronische obstructieve longaandoeningen (ICD-10 code: J44)
• Bronchiectasieën (ICD-10 code: J47)

De sterfte aan (overige) chronische obstructieve longaandoeningen (J44) maakt 95 procent van deze doodsoorzaken uit. De geleidelijke verslechterende longfunctie leidt uiteindelijk tot ernstige problemen met de ademhaling. Vaak zijn er ook bijkomende infecties zoals longontstekingen. Als mensen met COPD een longontsteking krijgen en vervolgens doodgaan wordt COPD als onderliggende doodsoorzaak aangemerkt, omdat zij zonder dat onderliggende lijden waarschijnlijk niet zouden zijn overleden.