Startkwalificatie

Een startkwalificatie is behaald met een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (niveau 2 van het mbo).

Een goede opleiding is van belang om te kunnen slagen op de arbeidsmarkt. De overheid acht een opleiding op ten minste het niveau van havo, vwo of mbo-niveau 2 (basisberoepsopleiding) hiervoor noodzakelijk. Leerlingen die van school gaan zonder een diploma op dit niveau hebben geen startkwalificatie en worden voortijdig schoolverlater genoemd. De term ‘voortijdig schoolverlaten’ wordt vaak gebruikt voor de groep leerlingen die geen startkwalificatie heeft en jonger is dan 23 jaar.

Definitieverschillen

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) berekent ook de jaarlijkse aanwas voortijdig schoolverlaters. Vanaf schooljaar 2012/'13 hanteren CBS en OCW allebei een nieuwe, maar van elkaar verschillende meetmethode. Hierdoor wijken de cijfers berekend door OCW af van de hier gepresenteerde cijfers. De onderzoeksmethode van deze tabel is te vinden in de onderzoeksbeschrijving Voortijdig schoolverlaters terug in onderwijs. Gegevens over de nieuwe meetmethode van het berekenen van voortijdig schoolverlaters door het Ministerie van OCW zijn beschreven in het artikel Bronnen en Berekeningswijze; convenantjaar 2012-2013.