Internationale studenten

Internationale studenten zijn studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit die via een buitenlands diploma, een getuigschrift, een ministeriële beschikking of een beschikking van het College van Bestuur toegang hebben gekregen tot het hoger onderwijs. Ook studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit waarvan geen gegevens bekend zijn over de hoogste vooropleiding op het moment dat zij startten in het hoger onderwijs worden gerekend tot de internationale studenten. Tot slot vallen ook studenten met een Nederlandse nationaliteit die via een buitenlands diploma toegang hebben gekregen tot het hoger onderwijs onder de internationale studenten.

In deze tabellen zijn cijfers opgenomen over internationale studenten die in het studiejaar 2007/'08 een diploma in het hoger onderwijs hebben behaald. Het kan gaan om een associate degree-, bachelor-, master-, doctoraal- of post-doctoraaldiploma.

Een deel van de internationale studenten stond bij het behalen van het hun diploma niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Deze groep wordt in de tabellen - behalve waar anders aangegeven - buiten beschouwing gelaten.