Sloopsubsidie

Particulieren en bedrijven uit Utrecht kunnen wel in aanmerking voor een subsidie op de sloop of eventueel vervanging van hun voertuig. De subsidieregeling richt zich op sloop of vervanging van dieselauto’s van voor 2001, maar ook op benzineauto's van voor 1 juli 1992 en dieselauto's van Utrechtse particulieren van voor 1 januari 2006. Ook deze auto's stoten namelijk relatief veel vervuilende stikstofoxiden uit. De sloopregeling loopt tot en met 30 juni 2015, of eerder als het budget op is. Er is nog een drietal aanvullende subsidies: voor de aanschaf van schonere auto's, voor bewoners van de milieuzone, en voor snelle beslissers.