Nareizigers

Gezinsleden van de (asiel)vergunninghouder aan wie onder speciale voorwaarden een machtiging voorlopig verblijf (mvv) wordt verleend. Indien een mvv wordt verstrekt, krijgen deze gezinsleden na binnenkomst in Nederland een afgeleide asielvergunning. De vergunninghouder moet binnen drie maanden na het verlenen van de asielvergunning een mvv aanvragen, waarna deze nog 90 dagen geldig blijft.