arbeidsproductiviteit

De arbeidsproductiviteit is de toegevoegde waarde per gewerkte uur. Deze kan toenemen door efficiënter personeel (door bijvoorbeeld betere opleiding of meer ervaring), het gebruik van machines en ander kapitaal (computers, software, maar ook uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling) of door het efficiënter inzetten van de beschikbare productiefactoren.