Sociale netwerken

In dit bericht staat het gebruik van sociale netwerken centraal. Het betreft drie activiteiten die via internet worden uitgevoerd, te weten: 1. het direct uitwisselen van tekstberichten met anderen, bijvoorbeeld met Skype Messenger of WhatsApp, 2. het deelnemen aan een professioneel netwerk, zoals LinkedIn, 3. het deelnemen aan een ander sociaal netwerk, zoals Facebook of Twitter. Er wordt in de ICT-enquête gevraagd naar het gebruik van internet voor deze activiteiten voor privé-doeleinden in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek. In de ICT-statistiek vormen sociale netwerken een deelverzameling van sociale media, waaronder ook de activiteiten vallen als ‘berichten plaatsen op een chatsite, nieuwsgroep of online discussieforum’ en ‘weblogs lezen of zelf bijhouden’.