Fosfaatreductiepakket

Sectorpartijen en het ministerie van EZ hebben een maatregelpakket opgesteld dat tot doel heeft de fosfaatproductie in Nederland voor het eind van 2017 terug te brengen tot het niveau dat is toegestaan op basis van de derogatie van de Nitraatrichtlijn (172,9 miljoen kilogram fosfaat). Het pakket is opgebouwd uit drie maatregelen die zijn gericht op de melkveehouderij: verlaging fosforgehalte in veevoer, een subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij en een Ministeriële regeling fosfaatreductieplan. In totaal zal de melkveestapel met 160 duizend grootvee-eenheden moeten afnemen.