Korting afdracht aan de EU

In 2016 is de Nederlandse Staat definitief een korting overeengekomen met de EU over de afdracht. Hierdoor ontstonden ook terugbetalingen die betrekking hebben op 2014 en 2015. Deze betalingen zijn in het eerste kwartaal van 2017 verrekend met de te betalen afdrachten aan de EU. Totdat de verrekening plaatsvond had de Nederlandse Staat een vordering op de EU. De korting had een positief effect op het overheidssaldo in 2016 omdat toen de overeenkomst is gesloten.