Inburgering

Mensen van buiten de Europese Unie, Europese Economische Ruimte, Turkije of Zwitserland die langdurig in Nederland komen wonen en in de leeftijd zijn vanaf 18 tot de pensioengerechtigde leeftijd, moeten een inburgeringsexamen afleggen. Hiervoor geldt een inburgeringstermijn van 3 jaar. Mensen worden door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op de hoogte gesteld van de ingangsdatum van de inburgeringstermijn.