Economisch beeld nagenoeg gelijk

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in juni nauwelijks veranderd, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half juni presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de indicatoren in de Conjunctuurklok)

Consumenten en producenten positief

Het vertrouwen van consumenten is in juni 2017 gelijk gebleven. Het oordeel over het economische klimaat veranderde nauwelijks. De koopbereidheid nam iets toe.

Het producentenvertrouwen daalde in mei. Ondernemers in de industrie zijn vooral minder positief over hun verwachte bedrijvigheid en hun orderpositie. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen ligt boven het langjarig gemiddelde.

Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd)

Export en consumptie huishoudens hoger, investeringen lager

De export van goederen groeide in april verder. Het volume van de goederenexport was in april bijna 3 procent groter dan in april 2016. De groei was kleiner dan in maart. In april 2017 groeide vooral de export van elektrotechnische machines en chemische producten.

Consumenten hebben in april 2,7 procent meer besteed dan in april 2016. De groei is hoger dan in de voorgaande maand. Consumenten gaven vooral meer uit aan kleding en woninginrichting. Aan voedings- en genotmiddelen gaven ze ruim 2 procent meer uit dan een jaar eerder. Verder hebben consumenten in april 2 procent meer besteed aan overige goederen.

Ten slotte gaven ze meer uit aan diensten, zoals woninghuur, reizen met bus of trein, bezoek aan restaurant of kapper, en verzekeringen. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

In april was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 1,4 procent kleiner dan in april 2016. Dat komt doordat vorig jaar in april twee keer zo veel in vliegtuigen is geïnvesteerd als dit jaar. Daarnaast is minder in infrastructuur geïnvesteerd. De investeringen in woningen, personenauto’s en machines namen daarentegen toe.

Opnieuw produceert industrie meer

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 2,4 procent hoger dan in april 2016. De stijging is kleiner dan in maart. Al meer dan anderhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de machine-industrie groeide het sterkst.

Meer faillissementen in mei

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gestegen. In mei 2017 zijn er 17 bedrijven meer failliet verklaard dan in april. Het aantal faillissementen in april was het laagste in ruim 9 jaar.

Vooral onder jongeren daalt werkloosheid

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand gedaald. In mei bedroeg het aantal werklozen 456 duizend, dat is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het werkloosheidspercentage is gelijk aan april, maar lager dan drie maanden geleden. Toen bedroeg het werkloosheidspercentage 5,3.

Vooral onder jongeren tot 25 jaar is de werkloosheid gedaald. Het werkloosheidspercentage nam af van 9,7 in februari tot 9,0 in mei. Dat is het laagste niveau sinds maart 2009.

Arbeidsmarkt verbetert verder

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen groeide in het eerste kwartaal met 53 duizend ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016. Het aantal vacatures is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen met 13 duizend. Dat is de sterkste kwartaal-op-kwartaalstijging in ruim tien jaar tijd. De toename van de vacatures deed zich voor in alle bedrijfstakken.

Omzet uitzendbranche stijgt verder

In het eerste kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 1,1 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor. Deze stijging is minder groot dan in het voorgaande kwartaal. Ook het totaal aantal uitzenduren nam in het eerste kwartaal opnieuw toe.

Bruto binnenlands product (volume, seizoengecorrigeerd)

Bbp groeit met 0,4 procent in eerste kwartaal 2017

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het eerste kwartaal van 2017 met 0,4 procent gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016. Dit blijkt uit de tweede berekening van het bbp door het CBS. De groei is vooral te danken aan de investeringen. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2016 was de omvang van het bbp 3,2 procent groter.

Woensdag 16 augustus 2017 komt het CBS met de eerste berekening van het bbp en het aantal banen in het tweede kwartaal van 2017.