Positie in de werkkring

De volgende posities in de werkkring worden onderscheiden:

  • Vast: een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én een vast aantal uren per week
  • Flexibel: een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week
  • Zelfstandige zonder personeel (zzp’er): een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die geen personeel in dienst heeft. Overige zelfstandigen worden ook tot de zelfstandigen zonder personeel gerekend.
  • Overig: zelfstandige met personeel (een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk of als directeur-grootaandeelhouder en die personeel in dienst heeft) of meewerkend gezinslid ( een persoon die zonder schriftelijke overeenkomst arbeid verricht in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid).