Bierbrouwerijen

In dit artikel gaat het om het aantal vestigingen van bierbrouwerijen. Een vestiging betreft een afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf in Nederland bestaat uit ten minste één vestiging.