Roken

Personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: 'rookt u wel eens?'

In deze publicatie is gekeken naar personen van 25 jaar of ouder. In de StatLine tabel geldt deze leeftijdsgrens ook voor de uitsplitsing naar opleiding, terwijl totaal cijfers gelden voor 12 jaar of ouder.

Dagelijkse rokers: personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: 'rookt u elke dag?'
Zware rokers: personen die per dag 20 of meer sigaretten roken.