Baanvinders

Personen in de werkzame beroepsbevolking die drie maanden eerder niet tot de beroepsbevolking behoorden of werkloos waren.

.