Indeling schadegebieden

Om te kunnen beschrijven of de woningmarkt zich anders ontwikkelt in gebieden met uiteenlopende schade-intensiteit, is het risicogebied binnen het onderzoek ingedeeld in drie klassen:

1. Buurten met een relatief klein aandeel woningen met schade: 1 procent tot 31 procent van de woningvoorraad heeft schade.
2. Buurten met een gemiddeld aandeel woningen met schade: 31 procent tot 55 procent van de woningvoorraad heeft schade.
3. Buurten met een relatief groot aandeel woningen met schade: 55 procent of meer van de woningvoorraad heeft schade.