Economisch beeld verbetert opnieuw

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in mei verder verbeterd. In de Conjunctuurklok van half mei presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend, meldt het CBS.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Consumenten en producenten positief

Het vertrouwen van consumenten is in april 2017 toegenomen tot het hoogste niveau in ruim 16 jaar. Zowel het oordeel over de economie als de koopbereidheid verbeterde. Het producentenvertrouwen ligt op het hoogste niveau in ruim 9 jaar

Investeringen, export en consumptie huishoudens groeien

De uitvoer van goederen en diensten groeide in het eerste kwartaal van 2017 met 4,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Nederlandse bedrijven hebben meer chemische producten, machines, (basis)metaalproducten en transportmiddelen uitgevoerd dan een jaar eerder. De export van Nederlands product en de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeiden even hard.

In het eerste kwartaal zijn de investeringen met 6,7 procent gegroeid. Vooral de investeringen in woningen en vervoermiddelen waren hoger dan een jaar eerder. Daarnaast hebben bedrijven ook meer geïnvesteerd in software, machines en telecommunicatieapparatuur dan een jaar geleden.

Consumenten hebben in het eerste kwartaal 1,6 procent meer besteed dan in het eerste kwartaal van 2016. De groei is weliswaar lager dan in het voorgaande kwartaal, maar consumenten geven al 12 kwartalen op rij meer uit dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal gaven ze vooral meer uit aan kleding en elektrische apparaten. Aan voeding, dranken en tabak hebben ze minder besteed. Ook hebben consumenten minder gas verbruikt. Verder gaven consumenten opnieuw meer uit aan diensten, zoals horeca. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Opnieuw meer productie industrie

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 4 procent hoger dan in maart 2016. De stijging is iets kleiner dan in februari. Al anderhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de machine-industrie groeide het sterkst.

Laagste aantal faillissementen in ruim 9 jaar

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald. In april 2017 zijn er 42 bedrijven minder failliet verklaard dan in maart. Het aantal faillissementen was het laagste in ruim 9 jaar.

Arbeidsmarkt verbetert verder

Het aantal vacatures is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen met 13 duizend. Dat is de sterkste kwartaal-op-kwartaalstijging in ruim 10 jaar tijd. Ook het aantal banen groeide met 56 duizend fors. Het aantal werklozen daalde met 23 duizend. Het werkloosheidspercentage daalde hiermee van 5,5 naar 5,2. De toename van de vacatures deed zich voor in alle bedrijfstakken, de groei van de banen alleen niet in de financiële dienstverlening.

In het eerste kwartaal van 2017 waren er gemiddeld 10,1 miljoen banen. Daarbij zijn alle banen meegeteld, van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd. Sinds het tweede kwartaal van 2014, toen de eerste stijging zich voordeed, zijn er in totaal 359 duizend banen bijgekomen (+3,7 procent).

Omzet en uren uitzendbranche nemen opnieuw toe

In het vierde kwartaal van 2016 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 3,5 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor. Dat is de grootste stijging in 2016. Ook het aantal uitzenduren nam in het vierde kwartaal opnieuw toe. Zowel de uren in de kortlopende als in de langlopende contracten namen toe.

Bbp groeit met 0,4 procent in eerste kwartaal 2017

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het eerste kwartaal van 2017 met 0,4 procent gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016. Dit blijkt uit de eerste berekening van het bbp door het CBS. De groei is vooral te danken aan de investeringen. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2016 was de omvang van het bbp 3,4 procent groter.

Vrijdag 23 juni 2017 komt het CBS met de tweede berekening van het bbp en het aantal banen in het eerste kwartaal van 2017.