Aantal 100-plussers verdubbeld in 20 jaar

17-5-2017 02:00
Op 1 januari 2017 woonden in Nederland 2 225 honderdplussers, 124 meer dan een jaar geleden en ruim tweemaal zoveel als twintig jaar geleden. Het CBS verwacht in de meest recente bevolkingsprognose dat er in 2031 meer dan 4 duizend eeuwelingen zijn. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het aantal tachtigers en negentigers is de afgelopen twintig jaar ook toegenomen, maar wel minder snel dan het aantal honderdplussers. Tussen 1997 en 2017 nam het aantal tachtigers met 52 procent toe tot ruim 642 duizend, het aantal negentigers steeg met 90 procent tot bijna 112 duizend. De stijging hangt samen met de almaar dalende sterftekansen en een gestage toename van de geboorten vanaf halverwege de 19e eeuw tot ver in de 20e eeuw. Vanaf 2020 zal het aantal honderdplussers naar verwachting sneller stijgen. Dit laatste hangt samen met een kleine babyboom kort na de Eerste Wereldoorlog.

Ouderen overlijden het meest in de winter

In de winterperiode is het aantal sterfgevallen doorgaans hoger, met name bij tachtigplussers. Omdat deze groep ouderen groeit, overlijden er ook meer mensen, vooral in de winter. Het aantal sterfgevallen is mede hierdoor gedurende het jaar meer gaan schommelen.

y
504
494
489
490
486
491
488
483
487
486
482
489
476
460
459
458
471
477
475
476
460
466
478
486
495
496
484
462
452
448
445
451
460
450
458
453
445
454
439
440
462
466
488
497
488
486
488
479
463
478
474
482
487
463
468
474
481
500
500
493
492
479
465
468
476
479
473
469
448
458
462
456
467
455
460
479
484
481
484
452
437
438
433
441
454
451
450
460
458
467
465
460
458
461
463
466
470
472
479
485
494
499
503
509
515
515
516
509
503
499
496
494
485
477
471
476
473
467
456
446
440
446
457
455
453
456
443
441
440
435
443
438
438
432
426
424
426
429
438
431
437
437
436
454
453
444
439
441
440
446
439
430
434
436
453
464
459
445
446
447
445
460
456
450
450
451
441
431
426
427
428
439
451
450
447
438
420
413
406
417
433
488
498
489
479
424
417
429
433
445
448
429
431
427
434
435
435
435
432
441
436
441
450
460
450
454
456
452
483
479
477
479
471
469
471
471
477
476
462
459
447
450
449
449
443
431
438
428
416
414
403
417
423
442
448
431
435
417
403
413
408
418
429
430
449
450
447
447
433
438
437
437
440
434
446
435
427
431
444
464
480
483
479
474
478
485
489
488
495
486
475
470
450
445
437
432
435
417
417
413
401
421
421
425
433
421
423
421
424
430
426
428
426
426
433
432
429
428
432
442
452
448
439
433
417
426
434
437
442
450
458
460
473
475
468
480
485
482
472
461
452
441
446
442

Sterfgevallen honderdplussers piekten begin 2017

De schommelingen in de sterftecijfers zijn het duidelijkst zichtbaar bij eeuwelingen. Gedurende 2016 overleden ruim duizend mensen van honderd jaar of ouder, maar in dezelfde periode  bereikten ruim 1 100 ouderen deze leeftijdsgrens. Op 1 april was het aantal honderdplussers weer gedaald naar 2 160 personen. Van januari tot maart  waren er relatief veel sterfgevallen. Die sterfte viel samen met een griepgolf.

y
-2
15
-6
16
15
2
13
-1
13
14
25
19
-59
-30
25

Relatief de meeste honderdplussers in Griekenland

Nederland telde 128 honderdplussers per miljoen inwoners in 2015 en behoort daarmee in Europa tot de middenmoot. Griekenland voert de lijst aan met 565 eeuwelingen op een miljoen inwoners, op afstand gevolgd door Portugal en Frankrijk. Dit hangt onder meer samen met de vergrijzing in deze landen.