Ervaren gezondheid

De vraagstelling was: “Hoe is over het algemeen uw gezondheid?” Met als antwoordmogelijkheden zeer goed, goed, gaat wel, slecht en zeer slecht. De antwoordmogelijkheden zeer goed en goed zijn vervolgens samengevoegd, evenals de drie andere categorieën.