Beperking

De vraagstelling was: “In welke mate bent u vanwege problemen met uw gezondheid sinds 6 maanden of langer beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen?” Met als antwoordmogelijkheden ernstig beperkt, wel beperkt maar niet ernstig en helemaal niet beperkt. De antwoordmogelijkheden ernstig beperkt en wel beperkt maar niet ernstig zijn vervolgens samengevoegd.