Ervaren gezondheid

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) wordt respondenten gevraagd naar hun ervaren gezondheid. De verschillende antwoordmogelijkheden zijn als volgt samengevoegd tot twee categorieën:

Goed: respondenten geven als antwoord ‘goed’ of ‘zeer goed
Minder goed: respondenten geven als antwoord ‘gaat wel’, ‘slecht’ of ‘zeer slecht’.