Zuiveringsslib

Zuiveringsslib is het restproduct van de zuivering van afvalwater, en bestaat uit het bezonken mengsel van vaste deeltjes in het afvalwater en de resten van bacteriën die het afvalwater biologisch zuiveren. Het slib wordt doorgaans als afvalstroom afgevoerd naar externe verwerkingsbedrijven zoals verbrandingsinstallaties, composteerbedrijven en stortplaatsen.