Droge stof

De hoeveelheid zuiveringsslib wordt vaak uitgedrukt als het gewicht van de droge stof in kg, omdat dit beter te vergelijken is dan de werkelijke gewichtshoeveelheid inclusief de waterfractie. De droge stof hoeveelheid wordt in het laboratorium bepaald en is gelijk aan de droogrest van zuiveringsslib na verdamping van al het water dat erin zit.