Onderzoek

Het gaat in het vervolg om de mensen met een oordeel over het functioneren van de politie in de buurt. De mensen die geen oordeel hadden of geen antwoord gaven, zijn buiten beschouwing gelaten.
Terug naar artikel