Bedrijfsresultaat hoogst in farmaceutische industrie

© ANP
De farmaceutische industrie haalde in 2015 relatief het hoogste bedrijfsresultaat binnen de industrie. Farmaceuten noteerden een bedrijfsresultaat van 17,5 procent van de omzet. Dat is drie keer zo veel als het gemiddelde van 5,8 procent in de totale industrie. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS.

De tabaks- en drankenindustrie volgden op de voet met resultaten van respectievelijk 15,6 en 14,6 procent van de omzet. Met amper 1 procent bedrijfsresultaat was de aardolie-industrie in 2015 de branche met het laagste bedrijfsresultaat.

Industriebranches met hoogste en laagste bedrijfsresultaat, 2015
 2015
Totale industrie5,8
Farmaceutisch17,5
Tabak15,6
Dranken14,6
Machine10
Kleding8,3
Basismetaal4
Bouwmaterialen3,7
Elektrotechnisch3,7
Reparatie en installatie van machines1,6
Aardolie0,9

Brutowinstmarge in 2015 het hoogst in de tabaksindustrie

In de farmaceutische industrie werken zo’n 15 duizend mensen, verdeeld over ongeveer 200 bedrijven. Die realiseerden gezamenlijk een omzet van 5,8 miljard euro in 2015. Na aftrek van directe productiekosten bleef daar ruim 55 procent van de omzet van over. Dat is de brutowinstmarge. Alleen in de tabaks-, dranken- en grafische industrie waren de marges hoger, variërend van ruim 65 procent bij de tabaksproducenten tot ongeveer 58 procent bij de drankenindustrie en grafische industrie.

Van de brutowinstmarge in de farmaceutische industrie bleef na aftrek van lonen en overige bedrijfskosten een bedrijfsresultaat van 1 miljard euro over, 17,5 procent van de omzet. De farmaceutische industrie produceert met name (grondstoffen voor) geneesmiddelen. Aan de ontwikkeling hiervan zijn vaak hoge onderzoekskosten verbonden, en goedkeuring van nieuwe geneesmiddelen kan jaren duren. Wanneer een farmaceut een nieuw product heeft ontwikkeld, wordt hier veelal patent op aangevraagd. Toegekende patenten geven het bedrijf gedurende een vaste periode exclusieve rechten op de productie en verkoop van dat product.

Omzet tot bedrijfsresultaat in farmaceutische industrie, 2015
 Omzet
Omzet (100%)5,769
Bruto winstmarge (55,1%)3,178
Bedrijfsresultaat (17,5%)1,008

Al ruim zeven jaar in kopgroep

De positie van de farmaceutische industrie bij de koplopers qua bedrijfsresultaat is geen incident. In de periode 2009-2015 behaalde de branche viermaal het hoogste bedrijfsresultaat als percentage van de omzet, driemaal waren de farmaceuten tweede. Het gemiddelde over die zeven jaar kwam uit op 18 procent. De drankenindustrie volgt op afstand, met een gemiddelde van 13 procent.

Het bedrijfsresultaat bij de farmaceuten mag dan al jaren op relatief hoog niveau liggen, de afzetprijzen dalen al vier jaar licht. In de jaren 2009-2015 gingen de afzetprijzen gemiddeld met 0,2 procent omlaag, tegenover een stijging van 0,2 procent in de gehele industrie. In de tabaksindustrie stegen de prijzen het hardst: gemiddeld met 3,5 procent. In de grafische industrie daalden de prijzen het sterkst, met een gemiddelde daling van 1,2 procent.

Prijsontwikkeling industrie
 DrankenindustrieTabaksindustrieGrafische industrieAardolie-industrieChemische industrieFarmaceutische industrie
20093,65,5-1,5-32,9-20,4-5,7
20101,23,3-2,533,216,32
20114,12,90,726,717,23,4
20123,610,7-0,710,130,2
20130,77,1-3-7,1-2,8-0,3
2014-1,1-2,2-0,6-8,1-2,3-0,4
2015-0,6-2,8-0,9-27,9-11-0,4
2016*1,80,2-3,6-16,3-8,5-0,9