Twintigers lopen meeste risico op soa en hiv

Medewerksters van de GGD verkleed als politievrouw arresteren een wandelende penis die zonder condoom door Leiden loopt tijdens een campagne voor safe seks gericht op studenten.
© Hollandse Hoogte
Van de Nederlanders van 16 jaar en ouder geeft 3 procent aan dat ze tijdens het laatste sekscontact onbeschermde seks hebben gehad met een losse partner. Zij lopen daarmee risico op soa en hiv. Dit risico is het hoogst onder twintigers. Zij geven aan dat ze zich ook het vaakst laten testen op hiv en soa. Homoseksuele mannen laten zich vaker testen op hiv en soa dan heteroseksuele mannen. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2016 van het CBS, in samenwerking met het RIVM, Rutgers en Soa Aids Nederland.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/20c3c5cc179041ee8c84d79b5b3cf9de]

Ongeveer 3 procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder liep tijdens het laatste sekscontact een risico op soa en hiv. Meer mannen (3 procent) dan vrouwen (2 procent) hadden de laatste keer seks zonder condoom met een losse sekspartner. Twintigers lopen het vaakst risico op soa en hiv: voor 9 procent van de mannen en 7 procent van de vrouwen tussen 20 en 30 jaar was het laatste sekscontact met een losse partner zonder dat er een condoom werd gebruikt.

Risico op soa en hiv bij laatste sekscontact, 2016
 ManVrouw
Totaal3,12,13
16 tot 20 jaar3,833,38
20 tot 30 jaar8,927,12
30 tot 50 jaar2,071,35
50 tot 65 jaar1,631,12
65 jaar en ouder1,20,11

Twintigers doen vaker hiv- en soa-test

Van de Nederlanders heeft 4 procent het afgelopen jaar een hiv-test laten uitvoeren, 5 procent heeft een soa-test ondergaan. Mannen en vrouwen laten zich even vaak testen op hiv. Vrouwen laten zich wel vaker testen op een soa dan mannen (respectievelijk 6 procent en 4 procent). Vergeleken met andere leeftijdsgroepen laten twintigers zich het vaakst testen: 11 procent heeft zich het afgelopen jaar op hiv laten testen en 14 procent op een soa. Twintigers hebben het laatste jaar vaker meer dan één sekspartner gehad dan personen ouder dan 30 jaar.
Mensen die bij het laatste sekscontact risico liepen op een soa en hiv laten zich vaker testen op hiv en soa. Van de mensen die bij het laatste sekscontact onbeschermde seks hadden, heeft 21 procent zich laten testen op hiv en 31 procent op een soa.

Seksuele gezondheid naar herkomst en generatie, 2014-2016
 Soa-testHiv-testRisico op soa en hiv bij laatste sekscontact
Autochtoon4,934,172,37
Westerse
migr. achtergrond, 1e gen.
5,574,911,56
Westerse
migr. achtergrond, 2e gen.
6,364,413,25
Niet-westers
migr. achtergrond 1e gen.
6,867,61,66
Niet-westers
migr. achtergrond 2e gen.
14,6310,414,72

Tweede generatie niet-westerse migranten vaker getest op hiv en soa

Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond en van de tweede generatie hebben vaker meerdere sekspartners gehad in het afgelopen jaar dan andere Nederlanders. Ook laten ze zich vaker testen op hiv en soa. Zo geeft 15 procent van de betrokkenen in deze groep aan getest te zijn op soa en 10 procent op hiv. Dit verschil blijft ook bestaan wanneer rekening gehouden worden met verschillen in leeftijd tussen mensen met verschillende migratieachtergronden.

Seksuele gezondheid naar seksuele voorkeur, 2014-2016
 Soa-testHiv-testRisico op soa en hiv bij laatste sekscontact
Homoseksuele mannen21,7213,7
Biseksuele mannen9,48,13,9
Heteroseksuele mannen43,72,8

Homoseksuele mannen laten zich vaker testen

Homoseksuele mannen hebben het afgelopen jaar vaker meer dan één sekspartner gehad dan heteroseksuele mannen. Ze laten zich ook vaker testen op hiv en soa. Ongeveer één op de vijf homoseksuele mannen heeft zich laten testen op hiv of soa. Dit is zesmaal zo vaak als heteroseksuele mannen.

Ruim 9.000 respondenten hebben in 2016 meegedaan aan de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van CBS in samenwerking met het Consortium Leefstijlmonitor.