Opleidingsniveau

Lager opgeleiden hebben basisonderwijs, vmbo of mbo-1 als hoogst behaald opleidingsniveau. Voor middelbaaropgeleiden is dat mbo, havo of vwo. Hoogopgeleiden hebben hbo of wo als hoogst behaald opleidingsniveau.