Opleidingsniveau

Lager opgeleiden hebben basisonderwijs, vmbo of mbo-1 als hoogst behaald opleidingsniveau. Voor middelbaaropgeleiden is dat mbo, havo of vwo, hoogopgeleiden hebben hbo of wo als hoogst behaalde opleiding.
Terug naar artikel