Netwerk Ecologische Monitoring

De jaarlijkse veranderingen in de broedvogelaantallen worden sinds midden jaren tachtig bijgehouden door Sovon Vogelonderzoek Nederland. Duizenden vrijwilligers en professionals tellen in steekproefgebieden of werken mee aan het landelijk dekkend onderzoek. Het broedvogelonderzoek van Sovon vindt plaats in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Dit is een samenwerkingsverband van het ministerie van Economische Zaken, provincies, RWS, CBS en PBL. De berekening van de veranderingen in vogelaantallen vindt plaats door Sovon en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).