Methode en bronnen historische reconstructie boerenlandvogelpopulaties

De historische reconstructie door Sovon Vogelonderzoek Nederland is uitgevoerd voor de 27 soorten van de Nederlandse boerenlandvogelindicator. Voor deze soorten zijn er uit het systematische meetnet van vaste plots jaarlijkse indexgetallen beschikbaar uit de periode 1990–2015. Deze zijn met behulp van aantalschattingen uit het landelijk atlasproject dat Sovon rond het jaar 2000 uitvoerde, omgezet in aantallen broedparen per jaar. Oudere gegevens zijn beschikbaar uit eerder atlaswerk, historische tellingen , overige publicaties en expert judgement.