Officiële raming

De gepubliceerde cijfers vormen de eerste jaarraming van het CBS voor de sector overheid over 2016. De gegevens over eerdere jaren zijn gepubliceerd bij het verschijnen van de publicatie Nationale rekeningen in juni 2016. De gegevens over 2015 zijn bijgesteld. Hierdoor verschillen de cijfers in de overheidsrekeningen van de nationale rekeningen. In juni 2017 zullen de overheidsrekeningen en nationale rekeningen weer op elkaar worden aangesloten.

De gepubliceerde cijfers van het CBS zijn de officiële cijfers over het overheidssaldo en de overheidsschuld van Nederland. Zij worden aan de Europese Commissie gerapporteerd in het kader van de buitensporige-tekortenprocedure (BTP of 'Excessive Deficit Procedure', EDP). De rapportages vinden twee maal per jaar plaats, voor 1 april en voor 1 oktober. Het statistisch bureau van de Europese Unie, Eurostat, zal de tekorten en schulden van alle lidstaten, die moeten zijn ingediend voor 1 april 2017, verifiëren en de cijfers vervolgens op 24 april a.s. publiceren.

Terug naar artikel