Bbp groeit met 0,6 procent in vierde kwartaal 2016

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
Het bruto binnenlands product (bbp) is in het vierde kwartaal van 2016 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal van 2016. Dit blijkt uit de tweede berekening van het bbp door het CBS, die altijd 90 dagen na afloop van het kwartaal wordt gepubliceerd. Het bbp is een maat voor de omvang van de economie.

Het groeicijfer is 0,1 procentpunt hoger dan bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 14 februari. Dat komt onder meer door een opwaartse bijstelling van de bouwinvesteringen. Verder is de groei van de overheidsconsumptie naar boven bijgesteld. Het exportoverschot is echter iets naar beneden aangepast.

Het beeld van de economie blijft hetzelfde. De groei in het vierde kwartaal is vooral te danken aan de export en aan de consumptie door gezinnen.

Tweede berekening

De tweede berekening wordt 90 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de bouw, de zakelijke dienstverlening en de horeca, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen.

Het CBS heeft bij de eerste berekening van het bbp in het vierde kwartaal weinig informatie over december. Zo beschikt het CBS bijvoorbeeld nog niet over de respons van een aantal bedrijven in de bouw. Daarnaast is de respons in het vierde kwartaal altijd wat lager dan in de eerste drie kwartalen.

De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uiterste bijstellingen bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Geen bijstelling groei op kwartaalbasis van de drie voorgaande kwartalen

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. Daarnaast worden bij de tweede raming van het vierde kwartaal de eerste drie kwartalen herzien op basis van de meest recente informatie. Dit heeft niet geleid tot bijstellingen van de kwartaal-op-kwartaalgroei in de eerste drie kwartalen van 2016.

Groei ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het vierde kwartaal met 2,5 procent. Volgens de eerste berekening was dat 2,3 procent. Ook de groei op jaarbasis van het derde kwartaal is opwaarts bijgesteld, van 2,4 naar 2,5 procent.

Economie groeit in 2016 met 2,2 procent

Bij de tweede berekening is de economische groei voor heel 2016 uitgekomen op 2,2 procent. Dat is 0,1 procentpunt meer dan bij de eerste berekening.

Aantal banen groeit met 62 duizend

Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het vierde kwartaal met 62 duizend ten opzichte van het derde kwartaal van 2016. De eerste berekening kwam uit op een stijging van 53 duizend banen.

In het vierde kwartaal van 2016 waren er volgens de tweede berekening 139 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer dan in hetzelfde kwartaal van 2015. Dat was bij de eerste berekening 138 duizend.

De banencijfers zijn bijgesteld op basis van aangevulde broninformatie. Ook de eerste drie kwartalen van 2016 zijn bijgesteld op basis van de meest recente informatie.