Toelichting omzet detailhandel

In dit nieuwsbericht wordt de ontwikkeling gegeven ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De cijfers over de verslagmaanden in 2016 zijn voorlopig.

Branches

De detailhandel is onderverdeeld in vier hoofdcategorieën: winkels in voedings- en genotmiddelen (in 2015 een omzetaandeel van 37 procent), non-foodwinkels (48 procent), de detailhandel-niet-in-winkel (7 procent) en tankstations (8 procent).

Postorderbedrijven en internetwinkels

De cijfers van de detailhandel via postorder en internet betreffen de omzetontwikkelingen van bedrijven die voornamelijk via postorder en/of internet goederen aan de consument verkopen. Deze cijfers geven geen beeld van de totale detailhandelsverkoop via internet. De omzet die fysieke winkelbedrijven via internet realiseren wordt namelijk niet bij de detailhandel via postorder en internet gemeten, maar bij de branches die aansluiten op de hoofdactiviteiten van deze winkelbedrijven. Zo wordt bijvoorbeeld de omzet van een kledingwinkel die voornamelijk via de winkel verkoopt, maar deels ook via internet, toegerekend aan de branche (boven)kledingwinkels.

Online omzet detailhandel

CBS publiceert niet alleen cijfers over de totale omzet van de postorder- en internetbedrijven maar ook gegevens over de omzet via internet van het midden- en grootbedrijf (10 werkzame personen en meer) van de detailhandel. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de eerdergenoemde pure internetverkopers en multi-channelers. De pure internetverkopers hebben dus als hoofdactiviteit de verkoop via het internet, de multi-channelers kenmerken zich door de verkoop via het internet als nevenactiviteit te hebben naast de ‘fysieke’ verkoop in winkels.

Koopdagcorrectie

Koopdagcorrectie betreft het corrigeren van de maandcijfers voor de samenstelling van de koopdagen in een bepaalde maand. Zo is de gemiddelde winkelomzet op zaterdag van winkels gemiddeld genomen hoger en op de zondagomzet lager dan op de overige dagen van de week. Als een maand een extra zaterdag bevat heeft ten opzichte van een jaar eerder, zal de omzet daarom ook hoger zijn, terwijl de omzet lager is als het een extra zondag heeft in vergelijking met een jaar eerder heeft. Door een reeks omzetcijfers te corrigeren voor het koopdageffect kunnen maandcijfers onderling beter vergeleken worden. De gecorrigeerde cijfers geven daarmee beter beeld van de conjunctuur.