Arbeidsdeelname

De arbeidsdeelname (of werkzaamheidsgraad) is gelijk aan het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (15 tot 65 jaar).