Besteedbaar inkomen

Het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen.

Toelichting
Betaalde inkomensoverdrachten bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals alimentatie betaald aan de ex-echtgeno(o)t(e).
Premies inkomensverzekeringen betreffen premies betaald voor sociale
verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband
met werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden.