Genormaliseerde elektriciteitsproductie

Het gaat hier om de genormaliseerde bruto productie van elektriciteit. De productie is gecorrigeerd voor weersomstandigheden en is inclusief de indirecte productie van elektriciteit uit groen gas.
De genormaliseerde productie in een bepaald jaar wordt daarbij berekend als de capaciteit in het betreffende jaar maal de gemiddelde productie per eenheid capaciteit in de afgelopen vijf jaar (voor wind) of vijftien jaar (voor waterkracht). De productie van zonnestroom is in principe ook afhankelijk van het weer. In de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie is echter afgesproken om voor zonnestroom geen normalisatie toe te passen.