Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een jaarlijkse landelijke slachtofferschapsenquête waarin Nederlanders van 15 jaar en ouder worden bevraagd over thema’s als leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, tevredenheid over de politie en preventie.